Jordarbejde udføres i alle lag
Vi har den rette maskinpark og mandskab til at klare flytning af selv meget store mængder jord. Så henvend dig trygt til os. Vi deler gerne ud af vores erfaring og her spiller råd og vejledning store roller, inden vi går i gang med opgaven. Professionel sparring er din garanti for, at vi sammen får udarbejdet den bedste plan til løsning af opgaven. Uanset om det drejer sig om flytning af små eller store jordmængder.

Vi tilbyder også en række specialopgaver indenfor jordarbejde, f.eks.:

  • Dokumentation i forhold til jordens tilstand: Vi står for prøvetagning, kortlægning og klassificering af jorden på en grund – ligegyldigt om den er ren eller forurenet!
  • Udgravning af byggegruber i alle niveauer: Vi tager os af alle typer gravearbejde. I den forbindelse sørger vi for spunsning og sikrer byggegrunden mod vandindtrængning.
  • Jordflytning i forbindelse med byggeprojekter og infrastruktur: Vi har både det rette mandskab og maskinpark til at flytte store jordmængder.

Håndtering af forurenet jord
En af vores spidskompetencer er – som nævnt – håndtering af jord. Det gælder såvel ren som forurenet jord. Vi klarer gerne prøvetagning, klassificering og kortlægning samt anmeldelse af de forskellige klassificeringer og beregnede jordmængder til Jordweb. Dermed giver vi myndighederne de bedste muligheder for at kunne behandle sagen og give anvisning til godkendt jordtip, deponi eller kartering.

Byggemodning
Byggemodning er blandt vores specialer. Vi klargør grunden til byggeri ved f.eks. at anlægge kloakering og veje samt etablere el og vand.

Når en grund er byggemodnet, får den sit eget matrikelnummer, som så ”offentliggøres” på et kommunalt matrikelkort.

Rydning af grunden
Vi er gearet til opgaver med f.eks. rydning af beplantning eller nedrivning af bygninger og oprydning af fundamenter m.m., ligesom vi også sørger for nedknusning af de materialer, der egner sig til enten brug i projektet eller bortkørsel til godkendt modtagerstation.

Udgravning af byggegruber
Vi klarer alle former for byggegruber i alle niveauer. Vi står f.eks. for udførelsen af spunsning, hvis ikke udgravningen kan klares med anlæg samt sikring af byggegruben mod grundvand og vandindtrængen via grundvandssænkning i den periode, der bygges. Vi bruger sugespidsanlæg, så vi er sikre på, at byggeprocessen ikke bliver forsinket.

Kontakt os og indhent et tilbud
Hvis du skal have hjælp til dit jordarbejde eller byggemodning af din grund, så er vi klar til at hjælpe dig. Med vores skarpe priser slipper du for at skulle betale mere end nødvendigt.

Tag kontakt i dag, og hør mere om, hvad vi tilbyder inden for byggemodning og jordarbejde. Vores professionelle og kompetente medarbejdere kan svare på alle dine spørgsmål.

Derfor skal du vælge 4700 A/S til dit næste jordprojekt:

  • Vi har konkurrencedygtige priser
  • ​Vi har omfattende specialviden og masser af erfaring

​Ingen opgave er for omfattende